Misyon ve Vizyon

Sürekli gelişme anlayışı ile birlikte, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için güçlü ve güvenilir bir kuruluş olmak ana ilkemizdir. Müşteri memnuniyeti ve kalitede sürekliliğin sağlanması konusunda tüm çalışanlarımız sorumludur. Kalite en önemli işimizidir.

Geleceğimizin sağlam temelleri için tüm çalışanlarımızın gönüllü katılımı ile;
• Üretimde verimlilik ve kaliteyi sürekli kılmalı,
• Üretim maliyetlerini düşürerek rekabet gücümüzü korumalı,
• Kalitemizi sürekli geliştirmeli,
• Müşterilerimiz ve tedarikçi firmalarımız ile kalite konusunda işbirliği yapmalı,
• Çalışma yaşamının kalitesini iyileştirmeli,
• Personelimizin eğitimine önem vermeli,
• Teknolojik gelişmeleri izlemeli,
• Kalite konusunda tüm personelin duyarlı olmasını sağlamalıyız.

With the sustainable and continious development perspective, being the reliable and strong company is our main goal in order to fulfill requests of our customers. All of our employees are responsible when it comes to customer satisfaction and sustainability on quality. Most important point of ours is quality.

For sound basis of our future, with the participation of our all employees;
• For sound basis of our future, with the participation of our all employees;
• Efficiency and quality on production have to be sustainable.
• Competitiveness has to be protected by keeping production costs low.
• Quality has to be improved continiously
• Our customers shall cooperate with our suppliers about quality,
• Quality of working must be improved.
• Education of our employees has to be attached importance to.
• Technological improvements have to be chased / followed closely.
• We have to ensure that all of employees are sensitive about quality.

Наша основная миссия – это быть сильным и компетентным производителем, постоянно совершенствующимся и способным отвечать на запросы и ожидания своих клиентов и пратнеров в срок и в полном объеме. Удовлетворенность наших клиентов ве постоянное совершенствование качества выпускаемой продукции – это обязанность всех наших сотрудников. Качество – наша главная работа.

Для прочного фундамента нашего будущего, при помощи всех сотрудников нашей компании, мы должны:
• Постоянно повышать производительность и качество в производстве;
• Повышать конкурентоспособность за счет снижения цен;
• Постоянно совершенствовать качество продукции;
• Сотрудничать с нашими клиентами и партнерами в вопросе качества;
• Улучшать качество рабочей среды сотрудников;
• Понимать важность обучения и квалификации нашего персонала;
• Следить за технологическими новинками;
• Способствовать пониманию качества всеми сотрудниками компании.